Verantwoordingsplicht

Verantwoordingsplicht

Naast de verplichting tot het naleven van de regelgeving van de AVG, is het een belangrijke verplichting dat de verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat en hoe hij aan de regelgeving voldoet. Dit wordt ook wel accountability genoemd. Deze verantwoordingsplicht/accountability introduceert ook de omgekeerde bewijslast. Kan de verwerkingsverantwoordelijke niet aantonen te hebben voldaan aan de verplichtingen, dan betreft dit een boetewaardige overtreding.

Zorg dus dat u altijd kunt aantonen dat en hoe u aan de verplichtingen uit de AVG voldoet. U legt dit in ieder geval vast in het verwerkingenregister en in de privacyverklaring. Daarnaast kunt u uw gegevensbeschermingsbeleid vastleggen in een beleidsdocument. Afhankelijk van de omvang van de organisaties kan dit beknopt of uitgebreid vormgegeven worden.

Een format voor een verwerkingenregister, privacyverklaring en een beleidsdocument maken onderdeel uit van het doehetzelf-pakket.

Lees ook: verantwoordingsplicht nader bekeken voor kleine organisaties

Terug naar inleiding

Bent u nog niet klaar voor de AVG? Bestel dan snel ons doehetzelf-pakket: functioneel, praktisch en betaalbaar

Print Friendly, PDF & Email
Reageren is niet mogelijk.