Profilering

Profilering

Een bijzondere manier van verwerken betreft de profilering. Maar wat wordt daar nou precies onder verstaan?

De letterlijke definitie van de AVG is: ‘elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.’

Profilering is de letterlijke vertaling van profiling. Deze term zal al meer mensen aanspreken. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaalde categorie. Bij profiling wordt een profiel opgebouwd rond klanten en/of prospects. Deze informatie kan worden ingezet om producten gericht onder de aandacht te brengen door middel van online advertenties of direct marketing. Een profiel kan bijvoorbeeld bestaan uit internetpagina’s die een bezoeker heeft bezocht, geslacht, leeftijd, sociale klasse, producten die hij in het verleden heeft aangeschaft en een geografische locatie. Interesses vanuit bezochte internetpagina’s kunnen worden verkregen door bezoekers met behulp van cookies te volgen over het internet.

Met profiling kan een organisatie ook het gedrag van mensen voorspellen of een beslissing over hen nemen.
Zowel bedrijven als de overheid kunnen profiling toepassen.

Wanneer profilering wordt toegepast, moet de betrokkene geïnformeerd worden over de onderliggende logica.

Terug naar inleiding

Bent u nog niet klaar voor de AVG? Bestel dan snel ons doehetzelf-pakket: functioneel, praktisch en betaalbaar

Print Friendly, PDF & Email
Reageren is niet mogelijk.