Biedt AP wel echt duidelijkheid over direct marketing?

Biedt AP wel echt duidelijkheid over direct marketing?

Sinds de invoering van de AVG zijn de regels omtrent direct marketing strenger geworden. Maar hoe zit het nu precies? De AP stelt in een nieuwsbericht van 4 oktober dat zij duidelijkheid biedt over direct marketing. De vraag is of dit nu wel echt het geval is; er blijft toch nog steeds een grijs gebied over voor eigen invulling. Belangrijk is in ieder geval dat u erover nagedacht heeft, en u deze beredenering desgevraagd ook kunt toelichten.

Hieronder treft u een korte samenvatting van deze regels aan. Het komt erop neer dat in een aantal gevallen expliciet toestemming nodig is voor het inzetten van direct marketing. Welke regels er gelden voor het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing hangt van het soort direct marketing af, en of deze gericht is aan bestaande klanten of aan nieuwe klanten.

Soorten direct marketing

Er zijn drie soorten direct marketing te onderscheiden:
• Digitale direct marketing (e-mail, app, sms)
Hoofdregel is voor digitale direct marketing altijd vooraf toestemming gevraagd dient te worden. Hierop bestaat echter één uitzondering: voor het digitaal benaderen van bestaande klanten met aanbiedingen voor eigen, soortgelijke producten. Voor alle andere vormen is dus wel voorafgaande toestemming nodig.
Let op: de Telemarketingwet geeft mensen het recht om verzet aan te tekenen tegen direct marketing. Als zij dit gedaan hebben, dan mag u hen uiteraard geen digitale direct marketing meer sturen. U bent verplicht om de mensen hier duidelijk op te attenderen, zowel bij het verkrijgen van de persoonsgegevens, als bij iedere keer dat u de digitale direct marketing inzet.

• Telemarketing
U mag mensen nog wel bellen met uw aanbod zonder dat u daar vooraf expliciet toestemming voor hoeft te vragen (mits u de gegevens rechtmatig hebt verkregen). U dient dan wel vooraf te controleren of degene die u wilt gaan bellen in het Bel-Me-Niet-Register is ingeschreven. Is dat het geval, dan mag u deze persoon niet bellen, tenzij het een bestaande klant van u is. In dat geval mag u deze persoon toch bellen maar alleen met een aanbod van uw eigen of gelijksoortig product of dienst.
U dient tijdens het gesprek te wijzen op de mogelijkheid dat mensen verzet kunnen aantekenen tegen uw telemarketingactie en dat zij zich kunnen inschrijven bij het Bel-Me-Niet-Register.

• Reclamepost
Voor het sturen van reclamepost aan mensen die geen klant van u zijn, dan dient u hier toestemming voor te vragen. Wilt u reclamepost sturen aan bestaande klanten, is de kans groot dat u de persoonsgegevens voor een ander doeleinde gebruikt dan waar u ze voor verzamelt heeft. In dat geval dient u te toetsen of het gebruik van de persoonsgegevens verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde (zie hier voor een toelichting). Zo niet, dan heeft u vooraf toestemming nodig.

Toestemming

Let erop dat als u toestemming vraagt voor het gebruik van de persoonsgegeven voor direct marketing dat u dit in begrijpelijke taal doet, zodat de mensen daadwerkelijk weten waar zij toestemming voor geven. Daarnaast bent u verplicht om desgevraagd aan te kunnen tonen dat u toestemming hebt gekregen, dus zorg ervoor dat u de verleende toestemming bewaart.

Meer informatie

Op de website van de AP is nog meer informatie te vinden over (onder andere) direct marketing. Neem daar vooral eens een kijkje.

Bent u nog niet klaar voor de AVG? Bestel dan snel ons doehetzelf-pakket: functioneel, praktisch en betaalbaar

Print Friendly, PDF & Email
Reageren is niet mogelijk.