Dataminimalisatie en bewaartermijnen

Dataminimalisatie en bewaartermijnen

Dataminimalisatie

Het is van belang dat er niet meer gegevens verwerkt worden dan strikt noodzakelijk voor het betreffende doel. Dit uitgangspunt wordt minimale gegevensverwerking (dataminimalisatie) genoemd. Het is bijvoorbeeld niet nodig om een geboortedatum te vragen om iemands leeftijd te bepalen. Daar is alleen het geboortejaar voldoende voor. Maar het ook lang niet altijd nodig om bijvoorbeeld iemands leeftijd te weten, terwijl dit vaak wel gevraagd wordt. Ga dus voor uzelf goed na welke gegevens écht noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Bewaartermijnen

Ook moeten gegevens verwijderd worden als ze niet langer nodig zijn. Voor sommige gegevens bestaan wettelijke termijnen. Is er geen wettelijke termijn voorgeschreven, dan is het aan de ondernemer zelf om een bewaartermijn vast te stellen. Dit moet een termijn zijn die in redelijke verhouding staat met de (doelstelling) van de gegevens. Bijvoorbeeld gedurende de servicetermijn. Oneindig als bewaartermijn wordt in ieder geval niet geaccepteerd.

Terug naar inleiding

Bent u nog niet klaar voor de AVG? Bestel dan snel ons doehetzelf-pakket: functioneel, praktisch en betaalbaar

Print Friendly, PDF & Email
Reageren is niet mogelijk.