AVG-inleiding

AVG-inleiding

Deze website is opgezet door Miss Jones Corporate Support B.V. om kleine organisaties (ZZP, MKB, kleine verenigingen en stichtingen) te informeren over de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).  Alle organisaties -groot en klein- die persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht aan de privacywetgeving te voldoen. Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Vanaf deze datum kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hierop controleren en kan zij boetes uitdelen aan organisaties die hier niet aan voldoen.

In het Tweede Kamer debat over de AVG op 8 maart 2018 heeft minister Dekker beloofd dat de AP de eerste maanden niet direct boetes uit zal delen aan kleine organisaties, zolang zij kunnen aantonen dat zij serieus bezig zijn met de implementatie van de regels. Geen reden tot paniek dus, wel tot actie.

De AVG is de nieuwe Europese privacywetgeving die de gegevens van burgers extra wil beschermen. Dat wil zeggen dat je als burger meer inzicht kan krijgen in de manier waarop organisaties persoonsgegevens verwerken. Maar aan de andere kant houdt het voor organisaties in dat zij aan deze nieuwe verplichtingen moeten gaan voldoen. Hoewel dit ook weer niet helemaal nieuw is. Voor de invoering van de AVG waren organisaties al verplicht aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen. 

De regels van deze wetgeving zijn complex en veelomvattend, en er komt nog best wel wat bij kijken om hieraan te kunnen voldoen. Doorgaans behoort het niet tot de hobby van de gemiddelde ondernemer om wetteksten te lezen. Daarom geeft deze website in grote lijnen en in begrijpelijke taal uitleg over wat de AVG inhoudt. Zo kunt u zich zo snel mogelijk weer bezighouden met het uitoefenen van uw vak. 

De website is zo opgebouwd dat met het lezen van de volgende artikelen een basisbeeld gegeven wordt.

In andere artikelen wordt dieper op specifieke onderwerpen ingegaan en worden tips en adviezen gegeven. Deze artikelen worden regelmatig aangevuld. Bij Thema’s en Tags kan op een specifiek onderwerp gezocht worden. U kunt zich ook abonneren op deze nieuwe berichten. 

Miss Jones wordt er blij van om kleine organisaties te helpen op een eenvoudige en laagdrempelige manier te voldoen aan de regelgeving op een wijze die bij de omvang van de organisatie past, zonder dat dit onnodig veel geld en tijd kost. Daarom maken wij waar mogelijk gebruik van bestaande informatie door links op te nemen naar andere websites, om zo geen onnodige kosten te maken.  

Wilt u na het lezen van deze informatie direct zelf aan de slag met het implementeren van deze regels bestel dan één van onze doehetzelf-pakketten.  Deze pakketten zijn opgezet om te gebruiken in combinatie met onze website, en zijn zo opgebouwd dat u in principe zonder hulp mee uit de voeten kunt. Lees hier meer tips en adviezen om zelf aan de slag te gaan.

Bent u nog niet klaar voor de AVG? Bestel dan snel ons doehetzelf-pakket: functioneel, praktisch en betaalbaar

 

Print Friendly, PDF & Email
Reageren is niet mogelijk.